+48 796 024 124 biuro@formalnie.com.pl

Zakres usług

Oferujemy usługi w zakresie kompleksowej księgowości małych i średnich firm (księgi handlowe, księgi przychodów i rozchodów, rejestr VAT, ryczałt), obejmującej:

 • Rejestracje działalności gospodarczej
 • kontrolę dokumentów źródłowych pod względem formalno-prawnym oraz rachunkowym.
 • Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów,
 • Prowadzenie ksiąg handlowych,
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i ich amortyzacji,
 • pełną obsługę kadry – płace – ZUS, sporządzanie deklaracji ZUS i dokumentacji kadrowej, naliczanie płac (akta pracownicze, listy płac itp.),
 • sporządzanie deklaracji i sprawozdań miesięcznych (deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych, deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych, deklaracji podatku od towarów i usług),
 • Prowadzenie rejestrów VAT: sprzedaży i zakupu,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń, w tym bilansu wraz z załącznikami, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej,
 • sporządzanie i przesyłanie do US plików JPK
 • reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi i urzędami,
 • stałe doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • odbiór dokumentacji z biura klienta.