+48 796 024 124 biuro@formalnie.com.pl

Cennik

Ceny usług księgowych ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem i uzależnione głównie od:

 • specyfiki prowadzonej działalności
 • rodzaju ewidencji księgowej(Księga Handlowa, KPiR, Ryczałt)
 • ilości i rodzaju dokumentów księgowych (dokonywanych transakcji)
 • ilości pracowników, wspólników
 • zakresu usług, których świadczenie powierza nam Klient

Poniżej podane ceny mają charakter orentacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, są natomiast punktem wyjścia do rozmów.

 • Ewidencja dla potrzeb zryczałtowanego podatku doch. (bez Vat) od 130zł netto
 • Ewidencja zryczałtowana dla podatników Vat od 150 zł netto
 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów(bez Vat) od 180 zł netto
 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów(dla podatników Vat) od 200 zł netto
 • Księga Rachunkowa od 550zł netto
 • Obsługa kadrowo – płacowa od 50 zł za osobę
 • Dodatkowe usługi zlecone – cena ustalana indywidualnie z uwzględnieniem charakteru zlecenia, terminu wykonania, stopnia skomplikowania