+48 796 024 124 biuro@formalnie.com.pl

O firmie

Jesteśmy małą kameralną firmą, oferujemy w pełni profesjonalne usługi z zakresu prowadzenie rachunkowości oraz doradztwa w zakresie prawa podatkowego  i prowadzonej działalności gospodarczej, działając zawsze według indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Gwarantujemy fachowość, wysoką jakość usług i bezpieczeństwo.

Jako podmiot świadczący usługi z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych posiadamy licencję Ministra Finansów (62512/2013) potwierdzającą wysokie kwalifikacje oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Poza podstawową działalnością obejmującą bieżącą obsługę księgowo –  podatkową, informujemy na bieżąco klientów o stanie ich zobowiązań podatkowych jeszcze przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, co powoduje podjęcie odpowiednich  działań zmierzających do osiągnięcia celu wyznaczonego przez przyjętą przez podatnika politykę podatkową.

Pomagamy naszym klientom w nawiązywaniu nowych kontaktów handlowych, wspieramy od początku prowadzenia działalności w wyborze formy opodatkowania i optymalizacji kosztów.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Podjęcie decyzji o skorzystaniu z naszych usług spowoduje wiele korzyści w Państwa firmie, takich jak:

  • redukcja kosztów związana z zatrudnieniem księgowej.
  • współpraca z naszą firmą pozwala na szybkie podejmowanie strategicznych decyzji związanych ze stale zmieniającym się prawem podatkowym.
  • oddając w nasze ręce sprawy związane z rozliczeniami księgowymi czy prawno – podatkowymi, a co za tym idzie i odpowiedzialność – możecie Państwo skupić swoją uwagę  na innych, najistotniejszych sprawach  swojej firmy.